multiDziennik

Wersja demonstracyjna
Login : Hasło
Nauczyciel : Nauczyciel
Uczen : Uczen
Rodzic :RodzicSzkoły - Linki do szkół


English demo version
Znajdź swoją szkołę i przejdź do multiDziennika dla Twojej szkoły.multiDziennik - Najtańszy w użytkowaniu, elektroniczny dziennik szkolny

Z MYŚLĄ O NOWOCZESNEJ SZKOLE....


multiDziennik umożliwia kompletne i wygodne prowadzenie dziennika szkolnego w wersji elektronicznej. Aplikacja powstała przy pomocy i do pomocy nauczycielom, rodzicom i dyrektorom szkół. Wszechstronność i profesjonalizm projektu oparte są na realnych doświadczeniach wszystkich docelowych użytkowników multiDziennika oraz na aktualnych przepisach polskiego prawa. System nie tylko wspomaga pracę dyrektora i nauczycieli, ale przede wszystkim jest doskonałym centrum informacji dla uczniów i ich rodziców. Dostępny o każdej porze i z każdego miejsca, znacząco usprawnia komunikację pomiędzy szkołą a rodzicami.


Użytkowanie multiDziennika to niski koszt!


Ogromną zaletą multiDziennika jest to, że nie nadwyręża on ani budżetu szkolnego, ani tym bardziej domowego.

Rodzice uczniów nie ponoszą żadnych wydatków finansowych związanych z jego codziennym użytkowaniem. Jedynym kosztem są opłaty eksploatacyjne, zapewniające instalację i administrację całej aplikacji, archiwizację danych, wsparcie dla szkoły (telefoniczne i przy pomocy poczty elektronicznej), a także utrzymanie i konserwację serwera. Cena ta jest ułamkiem kosztu, który musiałaby ponieść szkoła wynajmując serwer z administratorem.


Wielkim udogodnieniem dla użytkowników multiDziennika jest także przyjazny i intuicyjny interfejs. Nawet osoby nie mające zbyt często kontaktu z komputerem doskonale sobie z nim poradzą. Do zaawansowanej pracy wystarczy tu jedynie instrukcja obsługi.


Zapraszamy do współpracy!